Βιτρίνες παγωτού

Ιταλική βιτρίνα παγωτού AMICA 18

DSCF-1500

Καροτσάκι παγωτού RIS 7P

Βιτρίνα παγωτού ATHENA

Βιτρίνα παγωτού OPTIMUS

Βιτρίνα παγωτού ELEGANTE

Βιτρίνα παγωτού Spaniola 9P

Βιτρίνα παγωτού Spaniola 12P

Βιτρίνα παγωτού Spaniola 14P

VENUS VETRINE 16

Βιτρίνα παγωτού BX 7P

Βιτρίνα παγωτού BX 9P