Μηχανήματα

Τα μηχανήματα της επιχείρησης artfrigo επιλέγονται μετά από άμεση επαφή με τα εργοστάσια κατασκευής, ώστε να δούμε εάν πληρούν τα κριτήρια λειτουργίας και όλες τις απαραίτητες κατασκευαστικές προδιαγραφές της ευρωπαϊκής ένωσης: CE, RoHS, EMC, LVD κλπ. Στην συνέχεια εισάγονται και αφού περάσουν τις αυστηρές δοκιμές της εταιρείας μας, κάτω από δύσκολες συνθήκες εργασίας και εγκριθούν, διατίθενται στην αγορά. Πάντα πιστοποιημένα και με τις απαραίτητες γραπτές εγγυήσεις.