Βαφλιέρες

Βαφλιέρα Hot dog (Ηλεκτρίκη)

Βαφλιέρα Bubble (Ηλεκτρονική)

Βαφλιέρα (Ηλεκτρονική)

Βαφλιέρα (Ηλεκτρίκη)

Βαφλιέρα Bubble (Ηλεκτρική)